Krijg 20% korting! arrow_drop_up
Meteen naar de content

GRATIS verzending op alle bestellingen van meer dan $ 50,00

Schrijf je nu in voor 15% korting op je eerste bestelling!

algemene voorwaarden

Evan test deze pagina

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

U mag deze site alleen gebruiken om door de inhoud te bladeren, legitieme aankopen te doen en u mag deze site niet voor andere doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot speculatieve, valse of frauduleuze aankopen. Deze site en de inhoud op deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge√ľpload, gepost, verzonden of verspreid. 'Deep-linking', 'embedding' of het gebruik van analoge technologie is ten strengste verboden. Ongeoorloofd gebruik van deze site en/of het materiaal op deze site kan in strijd zijn met toepasselijke auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of andere wetten.

INHOUD

Shooshoos.com probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en volledig is. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. De inhoud van deze site wordt u aangeboden "zoals deze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Shooshoos.com de 'auteurs' van deze inhoud en in het algemeen elke partij die op enigerlei wijze met deze website is verbonden, vanaf nu gezamenlijk "Providers" genoemd, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze inhoud. De Aanbieders geven verder geen garantie of verklaring af met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, correctheid of volledigheid van deze inhoud. De Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief - zonder beperking - gegevensverlies, gederfde inkomsten en gederfde winst) die kunnen voortvloeien uit het niet kunnen gebruiken of het juiste of onjuiste gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van deze inhoud, zelfs als de Aanbieders op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheden van dergelijke schade. De Aanbieders nemen elke verplichting of verantwoordelijkheid op zich.

GARANTIEDISCLAIMER

Shooshoos.com spant zich in om de juistheid van alle informatie die het op de website plaatst te verifi√ęren en geeft geen garanties, garanties of enige andere verklaring met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. De inhoud van deze site wordt u aangeboden "as is" zonder enige vorm van garantie. Shooshoos.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief - zonder beperking - gegevensverlies, gederfde inkomsten en gederfde winst) die kan voortvloeien uit het niet kunnen gebruiken of het correct of incorrect gebruik , misbruik of verkeerd gebruik van de inhoud van deze website.

ONZE RECHTEN

Shooshoos.com behoudt zich het recht voor om: (1) deze website (of een deel ervan) met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of in te trekken, tijdelijk of permanent, en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging of intrekking van de website, geheel of gedeeltelijk; en/of (2) Wijzig deze voorwaarden van tijd tot tijd, en uw voortgezet gebruik van de website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met enige wijziging van de voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website; en/of (3) Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om deze website te onderhouden. Deze website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U komt niet in aanmerking voor enige vergoeding omdat u geen enkel deel van de website kunt gebruiken of vanwege een storing, opschorting of intrekking van de gehele of een deel van de website vanwege omstandigheden waarover wij geen controle hebben.

TOEZICHT HOUDEN

We hebben het recht, maar niet de plicht, om alle activiteiten en inhoud in verband met de website te controleren. We kunnen elke gemelde schending van deze voorwaarden of klachten onderzoeken en alle maatregelen nemen die wij gepast achten (waaronder, maar niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, het opschorten, be√ęindigen of verbinden van voorwaarden aan uw toegang en/of het verwijderen van materiaal uit de Website).

BEDRIJFSGEGEVENS

Postadres: 19c Trolley Square, Wilmington, DE, 19806

E-mailadres: klantenservice-us@shooshoos.com

Telefoonnummer: +1 704 435 5340

Volg het avontuur

#voorgroteavonturen